Lever på hoppet

Nu kan man snart se resultatet av rödrävarnas parning som skedde i ett vintrigt landskap under februari och mars månad. Valparna håller sig än så länge i området runt lyan men snart börjar även de följa med på föräldrarnas jakt på mat i jordbrukslandskapet. Det märks ganska så tydligt att valparna växer och kräver mer mat hemma vid lyan då föräldrarna får lägga mer och mer tid på att jaga.

Räven lyssnar efter sorkens små ljud.

Räven lyssnar efter sorkens små ljud.

Lever på hoppet

Det är fascinerande att se när de vuxna rävarna jagar sork, de smyger tyst fram över markerna och lägger huvudet på sned när de lyssnar för att kunna krysspejla in en exakt position av sorken. När de väl har lokaliserat platsen där sorken befinner sig så gör rävarna ett graciöst hopp för att landa med nosen hårt ner i marken och med ett bett fångas maten till ungarna.

Räven har lyssnat in sig och är mitt i språnget.

Räven har lyssnat in var sorken befinner sig och är mitt i luftsprånget.

Det är ganska så tålamodskrävande för rävarna att jaga på detta viset och långt ifrån alla luftsprång ger utdelning i form av sork. Rävarna får även lyssna av många platser innan de får fram en exakt position av sorken så det är inte så många luftsprång som man har turen att få se under en morgon.

Räv på sorkjakt

 

Det är alltid lika spännande att få följa alla våra vilda djur och fåglar i deras dagliga kamp för att överleva och i dessa tider så handlar allt om deras ungar. Studerar man en fågelholk i dessa tider där det pågår en häckning så får man verkligen se vilket engagemang som dessa föräldrar har för kommande generationer då den ena mattransporten av löser den andra. Det är såklart samma för rävarna även fast man inte upplever det på samma vis men i takt med att ungarna växer så kräver de mer och mer mat. Den vanligaste kullstorleken ligger på 3-6 valpar men kullar så stora som 10-12 valpar förekommer.

Jägaren smyger tyst fram över åkermarkerna.

Jägaren smyger tyst fram över åkermarkerna.

Ha en fin vecka!

/Ingemar

—————————————————————————————————————————————–

På länken nedan finns några filmer som är tagna förra året när valparna har blivit så stora att de följer med föräldrarna på jakt. Det brukar såklart inte bli någon större jaktlycka för valparna utan allt övergår till lek och bus med syskonen men dessa lekar är ett viktigt steg i utvecklingen för valparna.

Räv filmer.