Människan i Naturen

Naturen kan existera utan oss människor men vi kan inte leva utan naturen. Här kommer det att finnas bilder där vi människor utöver det ena eller andra i naturen detta på både gott och ont.