Fiske

Vi har alltid utövat fiske i vårt hav, sjöar och älvar. Tyvärr så har vi blivit duktigare och duktigare på att fiska, detta har resulterat i att många fiskarter har blivit utfiskade. Som gamla sportfiskare så kan jag egentligen göra dessa bildgallerier hur stora som helst och innehållet ligger mig varmt om hjärtat på många olika vis.