Se upp i trafiken

Farligt läge i trafiken när älgen plötsligt kastar sig upp på vägbanan. (arkivfoto)

Farligt läge i trafiken när älgen plötsligt kastar sig upp på vägbanan (arkivfoto).

Det vanligaste djuret att krocka med i trafiken är rådjur men trafikolyckorna med vildsvin ökar hela tiden i takt med att stammen av vildsvin växer sig större. Tittar man till statistiken så inträffar det en viltolycka var 15:e minut någons i landet, dessa viltolyckor resulterar i dödsfall, lidande för både djur och människor och såklart stora kostnader. De allvarligaste olyckorna sker i höga hastigheter mot stora djur och varje år avlider flera personer till följd av kollision med älg. För att undvika viltolyckor så gäller det att köra på ett förståndigt sätt där man både anpassar sin hastighet och är mer uppmärksam i områden där det brukar vara mycket vilt detta gäller framförallt vid gryning eller skymning. Det finns även några perioder under året när det inträffar fler olyckor och en av dessa var i våras när älgkon stötte bort sina fjolårskalvar. Nu är vi på väg in i en annan period där man kan förvänta sig ett ökat antal viltolyckor då vi går mot mörkare tider. Viltets rörelsemönster kommer att infalla med vårt sätt att röra oss då gryningstimmen blir samma som tidpunkten då de flesta av oss åker till jobbet. Som om inte detta var nog så går älgarna in i sin brunstperiod som inträffar i skiftet mellan september och oktober, då ändrar älgarna sitt beteende.

Viltolyckor sker oftast med rådjur (arkivfoto).

Viltolyckor sker oftast med rådjur (arkivfoto).

De kan röra sig över större områden och de kan även vara aktiva under större delen av dygnet. När det gäller lidandet för djuren så har vi fantastiska eftersöksjägare som dygnet runt är färdiga för att åka iväg och förkorta lidandet för de påkörda djuren. Det är oerhört viktigt att vi som trafikanter märker ut platsen mycket väl så eftersöksjägaren kan ta vid på rätt plats så fort som möjligt. Enligt jaktförordningen så är vi som trafikanter skyldiga att anmäla viltolyckor till polisen när det gäller björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn även om man gör bedömningen att djuret inte är synbart skadat.

Viltolyckor med vildsvin ökar i takt med att stammen växer sig större.

Viltolyckor med vildsvin ökar i takt med att stammen växer sig större (arkivfoto).

Ta det lugnt!

/Ingemar