Älskad och hatad

Just orden älskad och hatad är nog ett förenklat sätt att beskriva vildsvinen som breder ut sig över landet. För fem – sex år sedan så var det riktigt exotiskt och pulsen steg när man under en morgon tur fick träffa på denna förvildade släkting till vår tam gris. Ja, det känslan får jag ännu efter massor av möten med vildsvinen och för mig så är de såklart älskade men..

Vildsvin.

Vildsvin i födosök på åkermark vilket är till stort förtret för markägare.

Vildsvinets tryne, ett "arbetsredskap" som kan ödelägga stora arealer.

Vildsvinets tryne, ett ”arbetsredskap” som kan ödelägga stora arealer.

Vildsvins jakt

Jägarna har fått ett nytt vilt att jaga och jakten skall vara spännande och köttet gott men som vanligt så finns det alltid två sidor av ett mynt. Lantbrukarna är något luttrade till dessa fantastiska ”arbetare” som kan vålla stora ekonomiska skador på åkergrödor och betesmark.

vildsvin,

Det är alltid mycket spännande att få möta vildsvin öga mot öga på nära håll.

 Vildsvinen genom min kameralins

Som naturfotograf så kan man inte annat än att älska vildsvinen på alla sätt och vis. De är oftast mycket skygga och de är nästan helt nattaktiva djur. Detta innebär långa slutartider och framför allt höga ISO-tal vilket alltid är en utmaning. Älgar och rådjur kan man ibland få träffa på vid relativt bra ljus men detta händer så gott som aldrig med vildsvinen. Någon gång kan vildsvinen komma rusandes över åkermarker i dagsljus men då har troligen någon skrämt upp dem från deras daglega i någon grantätning eller från ett blötområde. Detta resulterar aldrig i några bilder då de frustar förbi i hög fart om man råkar vara i närheten och ett stressat djur gör sig aldrig bra på bild.

Trafikolyckor med vildsvin

Se upp! Synen du inte vill se ...

Se upp! Olyckorna i trafiken med vildsvin har ökar markant i takt med en kraftigt stigande population.

I takt med att vildsvinen blir fler och deras områden blir större så ökar såklart risken att man möter ett vildsvin på vägbanan när man är ute och kör. Dessa viltolyckor ökar lavinartat och står snart för en betydande del av viltolycksstatistiken. Vildsvinen är förvånansvärt snabba och kan vara svåra att upptäcka då de är relativt låga i sin kroppsform. Har man sedan i betänkande att de oftast är aktiva under dygnets riktigt mörka timmar så inser man hur svåra de är att upptäcka. Vid en kollision så är de mycket kompakta i kroppen och de materiella skadorna kan bli omfattande. Deras låga kroppsform gör att de också kan hamna under bilen med en sladd som följd, tyvärr så handlar det då inte bara om materiella skador utan troligen även kroppsskador. Vi en trafikolycka med vildsvin och djuret lever så är den generella rekommendationen att man inte lämnar bilen då de kan vara mycket aggressiva i skadat tillstånd.

Ja, nog om det!

Som naturfotograf så är varje minut spenderad i vildsvinsmarker en härlig ”investering” oavsett om man får några möten med dem eller inte. Spänningen går inte att ta miste på och även fast de breder ut sig och populationen blir större så är det alltid en utmaning att fotografera dessa djur.

Må väl!

/Ingemar