Tjäder – gammelskogens krigare

Tjädern tittar försiktigt fram bakom trädstammen.

Tjädern tittar försiktigt fram bakom trädstammen.

Varje årstid har sina fåglar lite grov sett och den tidiga våren går alltid i orren och tjäderns tecken, just tjädern är en stor och mytomspunnen skogsfågel. Den har på senare tid blivit en synonym med gammelskogen som är dess främsta biotopval och där ligger oftast spelplatsen. Det är på spelplatsen som gammelskogens krigare slås om att vinna honornas gunst och att få para sig med dem. Oftast kan spelet bland tupparna vara mycket utdraget men honorna brukar befinna sig i området under en veckas tid, denna vecka benämns oftast som ”höneveckan” i folkmunnen.

Tjädertuppen traskar i kanten på av det nyss avverkade hygget.

Tjädertuppen traskar i kanten på ett hygge.

Moderna skogsbruket

Tjädern har varit och är utsatt för stora påfrestningar i form av det moderna skogsbruket främst är det skogsavverkningen som utgör ett hot mot tjäderbeståndet. Ett annat bekymmer är att skogen som återplanteras oftast är gran och den sätts för tätt vilket inte gynnar markvegetationen som tjädrarna är så beroende av.

Tjäder på spelplats i skogen.

Tjäder på spelplats i skogen.

Tjäderspel

Det är verkligen en av årets fågel höjdpunkter när man hör att någonstans i mörkret utanför gömslet finns det tjädrar. Deras läte minns man länge efter en session i tjädergömslet och just hur det ser ut som dom med med sänkta vingar flyter fram bland riset på marken i jakten på sin motståndare. Allt är inte nattsvart för tjädern utan tvärt emot vad man skulle tro så uppvisar den faktiskt en ökande trend under de senaste femton åren enligt Svensk fågeltaxerings standardrutter (Biologiska institutionen, Lunds universitet). Det går dock inte blunda för utvecklingen av det moderna skogsbruket och att det inte tas något ekonomiskt ansvar så de få resterna av gammelskog som idag finns kvar kan sparas för framtiden.

Födosökande tjäder.

Födosökande tjäder.

För tjädern så är markvegetationen inte bara en plats för kycklingarna att gömma sig utan det är även en de viktigaste födokällorna jämte tallbarr.  Tjädern är verkligen gammelskogens krigare och en tjäderspelplats är verkligen värd att skydda från avverkning.

Må väl!

/Ingemar