ringmarkning_goktyta_ipnaturfoto_se_rm51

Ingen hemma just nu men bomaterialet avslöjar att det har varit bebott i år tyvärr inte av göktytan.

göktyta, talgoxe, blåmes, häcka, häckning, holk, lyckad,