ringmarkning_goktyta_ipnaturfoto_se_rm50

Holk som är anpassad för göktyta.

göktyta, holk, holkliv, häckning