ringmarkning_fogelholk_talgoxe_ipnaturfoto_se_rm52

En snabb titt i den tysta holken fick fart på tiggarlätena och avslöjade husockupanter i form av talgoxar.