rf30

Kattuggla på dagkvist utanför en naturlig boplats. Just dessa boplatser blir det mindre och mindre av då många äldre träd blåser ner eller sågas ner.