radjur_get_hornbildning_unik_hormonstorning_ingemar_pettersson_kid_ipnaturfoto_se_horn_rd169

Den hornbärande geten tvättar ömt kidet.

unik, rådjur, hornbärande, rådjurshorn, hormonstörning, ingemar pettersson, rådjursjakt, SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, Erik Ågren, roe, deer, antler, horn, sällsynt,