Älg

 Ett älg möte är alltid spännande

Jag har sedan mycket unga år haft ett mycket stort intresse för älgar och deras liv i våra skogar. Det är egentligen inte så konstigt för som liten så såg man dem inte så ofta och när man väl såg dem så var de ju gigantiska och varje möte var verkligen mäktigt och minnesvärt.

Skogens konung

Älgen är världens största levande hjortdjur så den gör verkligen skäl för namnet som skogens konung. Som med allt annat i naturen så har detta intresset växt tillsamman med mina kunskaper om älgarna och de mesta turerna i skog och mark går i älgarnas marker.