agretthager_ipnaturfoto_se_fo263

Ägretthäger försöker svälja en nyfångad ål.

great egret, Reiher, ipnaturfoto, Ardea, silberreiher, ägretthäger, ål, rödlistad,