swiks_trollskogen_ipnaturfoto_se_ls150

Swiks strandade en stormig natt vid juletid 1926.

vrak, skonare, swiks, trollskogen, förlist, skeppsvrak, swix, Öland, Naturreservat, Ölands norra udde,