ipnaturfoto_se_white_moose_whitemoose_spiritmoose_sagoalg_alg_alces_vit_alg_vitalg_va318

Håll dig i skogen min vän.

värmland, badande älg, vit älg, vitälg, white moose. moose, spirit moose, sagoälag, Värmland, Polisen, leucism, albino, spökälg,