rf99

Hornuggla som på engelska heter fritt översatt ”lång örad uggla”. det är inte svårt att förstå varför.

hornuggla, uggla, ugglor, långörad, rovfågel,