rackelhane

Rackelhane, sällsynt korsning mellan tjäder och orre.